“No et fumes la vida” projecte educatiu transversal

La prevenció del consum de tabac gira al voltant de tres objectius fonamentalment:

-  D’una banda, reduir l’oferta d’esta substància tòxica.

-  D’una altra, reduir la demanda, és a dir, el nombre de consumidors.

-  I finalment, retardar les edats d’inici del consum, ja que pareix comprovat que com més es retarde l’inici, més difícil
és realitzar un consum abusiu.

Per a aconseguir estos objectius, les actuacions en la comarca es dirigixen cap a tres àmbits d’intervenció. El primer seria la família, que és un dels pilars fonamentals en la prevenció del consum de drogues. En este sentit, cal tindre en compte que una major permissibilitat dels pares respecte al consum apareix associada a majors consums, mentres que una prohibició expressa s’associa a menors consums.

D’altra banda, els pares han de ser models de comportament, no han de fumar davall cap circumstància davant dels seus fills, ni han de deixar que els seus fills fumen en la casa. Cal implicar-se emocionalment en l’educació d’eixos fills i fomentar actituds saludables. Per a ajudar els pares en esta labor, es realitzen Escoles de Pares i Mares anualment.

Un altre àmbit d’intervenció és l’escola, que és el lloc on es troben els nostres jóvens durant més temps, i, per tant, el lloc idoni per a fer prevenció. Entre les estratègies més efectives estan el desenvolupament de Programes de Prevenció Escolar de les Drogodependències i els Programes d’Educació per a la Salut.

Estos programes estan finançats per distintes administracions (Direcció General d’Atenció a la Dependència, Conselleria de Sanitat, Conselleria d’Educació, etc.). Entre els programes que s’oferixen en la nostra Comunitat tenim l’Envit: el desafiament de viure sense drogues i el Barbacana, dirigits a l’alumnat d’ESO i el Previndre per a viure, dirigit a l’alumnat d’Educació Infantil i Primària. També s’ha d’aprofitar la Xarxa d’Escoles Promotores de Salut, per a fer dels nostres centres espais de salut integrals, amb la participació de tota la comunitat educativa. S’ha de fomentar que s’establisquen polítiques contra el tabac i altres drogues, per exemple, constituint-se centres sense fum.

Les Unitats de Prevenció Comunitària (UPC) assumixen el suport i seguiment directe de l’aplicació d’estos programes en els centres escolars de les seues respectives zones. Correspon als equips de formació dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) la capacitació del professorat.

A més, es desenvolupen altres activitats preventives en els centres docents de l’Àrea 10, com l’Aula de Tabac, que són gestionades pel Centre de Salut Pública d’Alzira. És una ferramenta didàctica amb suport de monitors, dirigida als alumnes de 1r i 2n d’ESO. Constituïx un instrument més per a disminuir la incorporació de nous fumadors/s i retardar l’edat d’inici del consum de tabac. Els continguts de l’aula són: la història del cultiu de tabac, les substàncies nocives i els seus efectes sobre la salut, les estratègies publicitàries de les companyies tabaqueres, la repercussió per a la salut en els fumadors passius i el gasto econòmic que suposa per als fumadors el consum diari d’un nombre determinat de cigarrets.

A més tots els anys, es convida des del Centre de Salut Pública d’Alzira, a la participació dels centres d’Educació Secundària Obligatòria en el desenvolupament d’un Projecte Educatiu de Prevenció del Tabaquisme, activitat docent que inclou objectius educatius de tipus cognitiu, actitudinals i procedimentals per a previndre el tabaquisme. L’any 2005, el projecte guanyador de la comarca, ha sigut al mateix temps guanyador a la Comunitat Valenciana i ha sigut atorgat al Col·legi Públic l’Alcocera de Polinyà del Xúquer, que ha desenvolupat un projecte educatiu transversal denominat “NO ET FUMES LA VIDA”, que ha realitzat distintes activitats des de les diferents Àrees, com a llenguatge
(dones i tabac, l’interés de la indústria tabaquera), anglés (elaboració d’un decàleg saludable) o plàstica i tecnologia
(imatges i còmics, la botella fumadora). Este projecte en la seua metodologia ha combinat exposicions d’experts, abordatge des de l’aula, treball en grup i han participat els tres estaments de la comunitat escolar (alumnes, professorat i pares-mares).

Finalment, cal tenir en compte la intervenció en la comunitat. És fonamental canviar les actituds socials cap al consum de tabac i fer complir les polítiques relacionades amb el tabac. Entre les mesures que es poden utilitzar, amb l’objectiu de reduir la disponibilitat del tabac, està augmentar el seu preu i els impostos relacionats amb esta substància. També s’han de controlar els comerços que es dediquen a la seua venda. Fa falta fer complir la legislació vigent d’edat mínima per a consumir, en el nostre cas, díhuit anys, amb ordenances municipals que controlen i sancionen l’incompliment de la normativa actual. També seria interessant formar les persones que vendran tabac, conscienciant- los de la importància de verificar el DNI dels compradors, ensenyant-los habilitats de negociació i de com negar-se amablement
a vendre tabac a menors, així com d’assumir la responsabilitat personal i legal de la seua venda. Seria convenient eliminar les promocions o retirar els productes associats al tabac dirigits als xiquets. És imprescindible conscienciar la població perquè protesten davant de la venda de tabac a menors i denuncien estes situacions quan les presencien. És necessari afavorir que la comunitat assumisca la responsabilitat i la participació activa en la protecció de la seua salut, evitant el tabaquisme passiu, potenciant els espais sense fum i fomentat la norma social de no fumar.
En esta labor, és essencial la implicació preventiva dels mitjans de comunicació social. En este sentit, des del Centre de Salut Pública d’Alzira, inclòs en el Programa de Mitjans de Comunicació i Salut, es treballa en la difusió de missatges preventius i de promoció de la salut, a través dels mitjans de comunicació comarcals (premsa escrita, ràdio, etc.) dels principals problemes de salut pública, entre els que es troba en un lloc destacat el tabaquisme.
Finalment és convenient oferir suport als distints sectors de la població de fumadors per a abandonar eixe consum, amb la realització de cursos de deshabituació tabàquica i campanyes de sensibilització i informació sobre els riscos associats al consum.

XAVIER TORREMOCHA VENDRELL.
Tècnic Promoció de la Salut. Centre Salut Pública Alzira.

Font: Hospital de la Ribera

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *