Formació en la pràctica reflexiva per al professorat de persones adultes. Barcelona

Professorat: Olga Esteve, professora de la Universitat Pompeu Fabra, experta en la recerca de noves metodologies d’aprenentatge i en la formació de formadors.

Modalitat i durada: Curs presencial amb suport telemàtic amb l’Espai Virtual.

El curs de formació és de 40 hores repartides en 21 de presencials i 19 de treball individual. La formació començarà amb una breu exposició d’un model de pràctica reflexiva i a continuació es farà el treball d’observació, reflexió i planificació en petit grup.

Les sessions presencials es faran a la seu del Departament d’Educació, de 10 a 13 hores, els dimarts següents:

* 7 de febrer: Planta Baixa. Sala d’Actes
* 14 de febrer: Primer pis. Aula 1D119
* 14 de març: Planta Baixa. Sala de Plens
* 21 de març: Planta Baixa. Sala de Plens
* 25 d’abril: Primer pis. Aula 1D119
* 2 de maig: Planta Baixa. Sala de Plens

Període d’inscripció: De l’11 de gener al 2 de febrer de 2006.

Avaluació i certificació: Per obtenir el certificat del curs cal participar com a mínim en el 80% de les sessions presencials i lliurar el treball individual que es proposi.
Per a més informació dirigiu-vos a

Àrea d’Innovació Educativa i Formació del Professorat de Persones Adultes (Mercè Comellas. Tel. 93 400 69 00, ext. 3107).


Objectius

* Generar un procés de millora professional a partir del model de pràctica reflexiva.
* Adquirir eines i estratègies per incorporar la reflexió sistemàtica en i sobre la pràctica docent.
* Actualitzar els coneixements cientificodidàctics a partir de les necessitats que vagin sorgint en el treball reflexiu en grup.
* Fer ús de les TIC com a instrument i suport en la pràctica reflexiva.

Continguts

* El model d’aprenentatge reflexiu.
* Les eines per a la pràctica reflexiva.
* Noves tendències científiques i didàctiques en les diferents àrees.
* Les competències en TIC com a suport a la comunicació entre professionals.
* Els continguts s’acabaran de concretar a partir dels objectius esmentats i en el sí dels grups de treball.

Destinataris i coneixements previs
Activitat restringida.

Metodologia

No es tracta d’un curs, ni d’un assessorament, sinó d’una activitat formativa que es porta a terme amb un grup de professorat per tal que hi hagi un equip format en la pràctica reflexiva.

El punt de partida és la pràctica a l’aula dels i les docents que participen en l’activitat. Del que es tracta és d’analitzar la pròpia pràctica docent, reflexionar sobre ella i construir conjuntament propostes per a l’enriquiment i millora.

S’ha d’aconseguir crear un equip i aconseguir el clima necessari de confiança mútua entre les persones participants en aquesta comunitat d’aprenentatge, ja que en el seu si s’hauran de compartir experiències, observar-se mútuament, autoobservar-se, …

El nucli de l’activitat és el que s’anomena cicle reflexiu que ha de seguir cada participant en l’activitat, com a membre del grup.

Per tant, algunes de les fases del cicle són, necessàriament, fruit del treball i reflexió cooperatius i sistematitzats.Les fases d’aquest cicle són:

1. Partir de l’acció que un o una docent desenvolupa a la seva aula.
2. Un cop passada l’acció, analitzar-la i reflexionar sobre ella.
3. Prendre consciència de quins són els aspectes millorables en la pròpia pràctica docent.
4. Crear alternatives a partir de la reflexió col•lectiva, el debat i els inputs teòrics que siguin necessaris.
5. Assajar, en l’acció docent, les alternatives construïdes col•lectivament i, per tant, reprendre el cicle reflexiu.


Període d’inscripció: De l’11 de gener al 2 de febrer de 2006.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *