Formació de persones adultes. Web educativa

Pàgina personal de reflexió crítica sobre l’educació de persones adultes.


La web no pretén ser un centre d’informació sobre recursos educatius de tipus acadèmic, sinó aportar elements que ens ajudin a la contemplació serena, a la valoració pausada i a la reflexió crítica sobre qüestions educatives i formatives. Voldria ser un espai que inviti a la reflexió sobre el sentit i el significat profund dels processos formatius en què hom es pugui trobar immers. Desitja oferir a la població adulta, amb un nivell de formació bàsic, materials i recursos que li possibilitin l’accés a alguns dels nuclis que estan a la base del saber i del coneixement actuals en aspectes relacionats amb l’antropologia, les ciències humanes i socials, l’educació i la formació… perquè li serveixin d’ajuda en la reflexió, valoració i comprensió de tot el que aprèn en altres entorns d’aprenentatge.

L’èxit d’un aprenentatge depèn en gran part de què aquest sigui “significatiu” per a la persona que s’està educant; i una de les primeres condicions perquè esdevingui significatiu és ajudar l’educant a comprendre què està fent quan s’està educant, quan s’està formant; ajudar-li a descobrir el sentit, el significat, el valor, la importància del procés en què es troba immers. Aquesta és precisament una de les principal preocupacions d’aquesta web: posar en relleu el significat, la importància, el valor personal d’una de les activitats més nobles de l’espècie humana: l’Educació.

No es tracta doncs d’oferir uns continguts per obtenir una titulació acadèmica sinó quelcom previ a tota activitat educativa i formativa com és el de desvetllar, estimular, encoratjar, ajudar, col•laborar a descobrir el sentit d’allò que estem fent en el procés formatiu en què ens poguem trobar immersos. Una web ideada, pensada, dissenyada no tant per seguir programes d’educació formal sinó amb la voluntat de posar de relleu l’essència més pregona de l’activitat educativa i formativa així com prestar especial atenció als fonaments que estan a la base del saber i de la cultura occidental.


Vicens Messeguer

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *