Ir a 2015 Ideas para cambiar el Mundo
      homeBloc sobre els Drets Humans de les dones. Webquest

Per Montserrat BoixEspañol    4790
     
 

Aquesta webquest sobre els Drets Humans de les dones vol recolzar el treball en TIC a les aules a través del recorregut fet crear un bloc i facilitar la reflexió en paral.lel sobre la situació actual dels Drets Humans de les dones.

Nivell: Secundaria i Batxillerat.

Àrees TIC, Educació per a la igualtat i Educació en valors.Els drets de les dones estan teòrica i formalment recollits en el concepte general de Drets Humans, però tot i que molts Estats ja han signat acords, convenis i tractats a favor de la igualtat, els temes específicament relacionats amb els drets de les dones reben una consideració diferent, un tractament inferior i marginal.

Per treballar a l’aula els temes de la igualtat de drets entre homes i dones es especialment útil treballar sobre els Drets Humans i específicament els Drets Humans de les Dones.

En aquesta webquest us proposem la creació d’un bloc sobre aquest tema que estimuli la reflexió i el debat entre l’alumnat i la comunitat educativa facilitats per les possibilitats interactives del bloc.

Aquesta webquest s’ha elaborat amb la inspiració del material publicat a la Guía: Derechos Humanos, Mujer e Inmigración. Hacia una educación intercultural en el aula


Accés a la webquest: Bloc sobre els Drets Humans de les Dones
     
©2005 - 2012