Ir a 2015 Ideas para cambiar el Mundo
      homeII Jornades de coeducació Aprendre a estimar a l’escola. Barcelona

19, 20 i 21 d’abril 2012


738
     
 

Lloc:
Sala Brigades, UGT Catalunya
Rbla. Santa Mònica, 10, Barcelona

Informació i inscripcions:
FETE-UGT de Catalunya
Rbla del Raval, 29-35, 3r, 08001 Barcelona
Tel. 93.295.61.00. Ext. 28160 i 28161
feteforma1@catalunya.ugt.org

Amb aquestes Jornades, FETE-UGT, vol obrir un espai de trobada, d’intercanvi d’experiències i coneixement de propostes en la formació en matèria d’igualtat, perquè mitjançant la formació afectivo-sexual adaptada als diferents nivells educatius, el nostre alumnat aprengui a reconèixer situacions de violència i de discriminació, pugui analitzar de forma crítica els missatges de contingut sexista i establir relacions afectives, basades en el respecte, l’autonomia i el reconeixement mutu. En definitiva, relacions d’igualtat.Dijous, 19 d’abril 2012

17:00h. Acreditacions i lliurament de la documentació

17:30h. Inauguració

18:00h. Conferència. De l’educació mixta a la coeducació. La coeducació, instrument privilegiat per a la igualtat i l’aprenentatge del respecte, la convivència i la ciutadania
Ponent: Marina Subirats
Presideix i modera la sessió: Roser Font i Pi

18:45 h. Debat

19:15 h. Conferència: El desenvolupament de les identitats de gènere, en el marc de l’evolució personal i grupal Ponents: Amparo Tomé i Luz Martínez Ten

20:15 h Debat

Divendres 20 d’abril 2012

17:30 h. Taula rodona: La natural identitat femenina i masculina. El paper del cos en la infància i l’adolescència. L’amistat com a prevenció de la violència
Ponents: Sara Berbel, Juanjo Compairé i Óscar Strada

18:30 h. Debat

19:00 h. Tallers simultanis

A/ Es poden educar els sentiments i les emocions? El paper de l’empatia, la col·laboració, la solució pactada de conflictes. Aprenentatge a la solidaritat humana
Ponent: Dolors Renau

B/ El paper dels bon tractes. Nous vincles per a la resiliència.
Ponent: Jorge Burudy

C/ El valor de l’amistat
Ponent: Óscar Strada

Dissabte, 21 d’abril 2012

9:30h. Tallers simultanis

A/ Es poden educar els sentiments i les emocions? El paper de l’empatia, la col·laboració, la solució pactada de conflictes. Aprenentatge de la solidaritat humana
Ponent: Dolors Renau

B/ L’amor i el seu creixement en igualtat Ponent: Montserrat Moreno

C/ Els conflictes en l’amor Ponent: Genoveva Sastre

11:30h. Taula rodona: Conflictes i potencialitats de l’amor i la sexualitat en les persones joves. L’amor i el seu llarg procés de creixement en igualtat
Ponents: Montserrat Moreno, Genoveva Sastre i Rosa Ros

12:30h. Debat

13:00h. Presentació de les conclusions
Ponent: Luz Martínez Ten

13:30h. Cloenda


Acceso al programa en PDF
     
©2005 - 2012